Bærekraftig utvikling – en del av vårt DNA

Vi arbeider målbevisst med å redusere både vår egen og kundenes miljøpåvirkning, noe som betyr at Hercules´ tilbud skal inneholde flere bærekraftige produkter og løsninger.

Hercules ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn ved å drive virksomhet på en økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig måte. Målet er å jobbe aktivt for å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser, øke samfunnsverdien og utvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbeidsmetoder som fremmer en bærekraftig utvikling.

Opplæring gir kunnskap

Alle våre medarbeidere har et ansvar når det gjelder bærekraftarbeidet. En viktig faktor for å gjøre bærekraft til en naturlig del av virksomheten er å øke forståelsen for miljøspørsmål og miljøpåvirkning. Derfor sørger vi for å gi medarbeiderne opplæring i grunnleggende miljøkunnskap.

Som en del av NCC-konsernet er Hercules langt fremme med hensyn til bærekraftarbeid i byggebransjen.

Les mer om bærekraft på NCCs hjemmeside.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Pelekranene som benyttes i forbindelse med fundamentering, veier mellom 55 og 80 tonn. Det stiller naturligvis strenge krav til tankegangen rundt sikkerhet ute på byggeplassene. Vi har lenge drevet et systematisk sikkerhetsarbeid. Les mer om sikkerhet.

Reduserte klimaavtrykk

Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre kulldioksidutslipp. Det har blant annet medført at vi de senere årene har skiftet ut nærmere 90 prosent av motorene i maskinparken med mer miljøvennlige alternativer. Les mer om klimaavtrykk.

Utdrag fra selskapspolicy

Bærekraft innebærer å ta hensyn til nåværende og fremtidige generasjoners behov, øke evnen til lønnsom vekst og ta et langsiktig ansvar for den daglige virksomheten. Les mer på NCCs hjemmeside.

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy