Bærekraftig utvikling – en del av vårt DNA

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. Derfor jobber vi med langsiktig bærekraftig utvikling på flere plan. Det går blant annet ut på å håndtere ressurser på en ansvarsfull måte og redusere mengden miljøfarlige stoffer.

Hercules ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn ved å drive virksomhet på en økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig måte. Målet er å jobbe aktivt for å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser, øke samfunnsverdien og utvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbeidsmetoder som fremmer en bærekraftig utvikling.

Opplæring gir kunnskap

Alle våre medarbeidere har et ansvar når det gjelder bærekraftarbeidet. En viktig faktor for å gjøre bærekraft til en naturlig del av virksomheten er å øke forståelsen for miljøspørsmål og miljøpåvirkning. Derfor sørger vi for å gi medarbeiderne opplæring i grunnleggende miljøkunnskap. Vil du vite mer? Hercules er en del av NCC-konsernet, som er langt fremme med hensyn til bærekraftarbeid i byggebransjen.
Les mer på NCCs hjemmeside.

Vår selskapspolicy

Her kan du lese vår selskapspolicy

Verksamhetspolicy Hercules NO

Sikkerhet på arbeidsplassen

Pelekranene som benyttes i forbindelse med fundamentering, veier mellom 55 og 80 tonn. Det stiller naturligvis strenge krav til tankegangen rundt sikkerhet ute på byggeplassene. Vi har lenge drevet et systematisk sikkerhetsarbeid.

Reduserte klimaavtrykk

Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre kulldioksidutslipp. Det har blant annet medført at vi de senere årene har skiftet ut nærmere 90 prosent av motorene i maskinparken med mer miljøvennlige alternativer.

Utdrag fra selskapspolicy

Vi vil minimere vår miljøpåvirkning, først og fremst ved å redusere utslippene fra olje, diesel og annen energi. Vi ønsker å optimalisere våre prosesser for å redusere bruken av både stål, betong, samt arbeide for å redusere støypåvirkningen av omgivelsene våre. Mats Norberg, Division Manager Hercules. Vi ønsker å minimere vår miljøpåvirkning gjennom mindre utslipp fra bruk av oljer og drivstoff samt ved å redusere forekomsten av støy og vibrasjoner.

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy