Effektiv ressursbruk på flere plan

I Hercules bruker vi hovedsakelig ressurser som diesel, olje, stål, sement og ballast. Hvordan vi velger å bruke ressursene gjør stor forskjell.
Vi har satset på å redusere dieselforbruket på flere måter. Ett eksempel er at vi har lært opp førerne av våre firmabiler i økokjøring. Vår geotekniske avdeling Innovasjon og design jobber kontinuerlig med å optimere våre konstruksjoner, slik at det er mulig å redusere materialforbruket.

Et annet konkret eksempel på tiltak er det kontinuerlige arbeidet med å gjøre produksjonen optimal for å kunne redusere svinn og unødig forbruk ved våre pelefabrikker. Strømmen vi kjøper er naturligvis merket med ”Godt miljøvalg”.

Ønsker du å vite hvordan ditt fundamenteringsprosjekt påvirker klimaet? Vi oppgir gjerne kg CO2-ekvivalenter. Ved behov finner vi alternativer med mindre påvirkning.

Mindre støy

Vi er fullt klar over at våre metoder kan forårsake en del bråk, og jobber aktivt for å redusere støyen ute på byggeplassene. Det har blant annet medført at vi tenker nøye gjennom valg av metoder før vi setter i gang. Les mer ›

Redusert spredning av miljøfarlige stoffer

En sentral del i Hercules’ bærekraftarbeid består i å redusere spredningen av miljøfarlige stoffer. For eksempel jobber vi kontinuerlig med å redusere vårt kulldioksidavtrykk, noe som skjer på ulike måter. For å hjelpe deg med å gjøre et godt miljøvalg har vi utarbeidet en byggevaredeklarasjon med livssyklusanalyse for betongpeler og øvrige metoder. Les mer ›

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy