Slik reduserer vi støyen på våre byggeplasser

Et av Hercules’ tre overordnede miljømål er å redusere støyen på våre byggeplasser. Derfor har vi i flere år foretatt målinger av støyen fra betongpeling og iverksatt tiltak for å dempe den.

Lærdommen fra målingene har gjort at vi i dag også måler metoder som spunting, boring og stålrørspeling. I tillegg er vi nøye med å overholde lokale forskrifter. Det betyr for eksempel at vi kun driver peling på tidspunkter da vi har fått tillatelse til det.

Jobber vi i nærheten av eksisterende bygg, er det ofte behov for ekstra støydemping for å kunne oppfylle myndighetenes generelle råd med hensyn til støybegrensning. Det vanligste tiltaket består i bruk av containere som fungerer som effektive støymurer.

Heia våre isolerte fallodd

Bruk av isolerte fallodd (støymatter) gir ytterligere en merkbar reduksjon av støynivåene. Falloddene på våre moderne pelekraner lager heldigvis vesentlig mindre støy enn de eldre variantene, som er i ferd med å bli utfaset.

Sist, men ikke minst påvirkes støynivået av hvilke metoder vi velger. Ved for eksempel å skifte fra rammede til borede stålrørspeler der det er mulig kan vi redusere støynivået enda noen hakk.

Effektiv ressursbruk

I Hercules forsøker vi å bruke ressurser som diesel, olje, stål, sement og ballast så effektivt som mulig. Det kommer til uttrykk på ulike måter. For oss er det en selvfølge å lære opp førerne våre i økokjøring. Samt å velge miljømerkede produkter og lignende. Men vi gjør også mye annet Les mer ›

Redusert spredning av miljøfarlige stoffer

En sentral del i Hercules’ bærekraftarbeid består i å redusere spredningen av miljøfarlige stoffer. For eksempel jobber vi kontinuerlig med å redusere vårt kulldioksidavtrykk, noe som skjer på ulike måter. For å hjelpe deg med å gjøre et godt miljøvalg har vi utarbeidet en byggevaredeklarasjon med livssyklusanalyse for betongpeler og øvrige metoder. Les mer ›

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy