På tide å redusere spredningen av stoffer som skader miljøet

Alle byggeprosjekter setter et avtrykk på klimaet. Fundamenteringsprosjekter er dessverre intet unntak. Vi jobber kontinuerlig med å redusere utslippene av kulldioksid. Samtidig gjør vi vårt ytterste for å redusere mengden miljøfarlige stoffer, for eksempel restprodukter i form av spillolje.

De miljøfarlige stoffene vi leverer fra oss, er hovedsakelig restprodukter i form av spillolje, utslipp av avgasser til luft fra maskiner og transport. Det foreligger også en viss risiko for utslipp av diesel og olje i grunnen.

Slik reduserer vi kulldioksidutslippene

Innsatsen for å redusere kulldioksidutslippene har resultert i mange utskiftninger av motorer de siste årene. I dag har mer enn 90 prosent av maskinene våre mer miljøvennlige motorer.

Noe som i høyeste grad påvirker klimaavtrykket, er valg av metode. For å hjelpe deg med å gjøre et godt miljøvalg har vi utarbeidet en byggevaredeklarasjon med livssyklusanalyse for betongpeler og øvrige metoder. Ved å lese klimadeklarasjoner for ulike pelingsmetoder kan du sammenligne de forskjellige metodene og finne ut hvordan de påvirker miljøet.

Det er dessverre ikke til å komme bort fra at vår transportvirksomhet medfører utslipp. For å redusere dem samordner vi transportene og stiller tydelige miljøkrav i våre avtaler.

Forebyggende vedlikehold er viktig

En pelekran rommer ca. 500 liter hydraulikkolje. Skulle uhellet være ute og kranen gå i stykker, kan det få alvorlige konsekvenser. Et utrolig viktig tiltak er derfor å forebygge gjennom løpende vedlikehold av maskinene.

Like viktig er det at dieselen og oljen som vi bruker, gir minimal miljøpåvirkning hvis uhellet skulle være ute. For å være på den sikre siden bruker vi kun hydraulikkoljer fra SPs liste over godkjente typer.

Mindre støy

Vi er fullt klar over at våre metoder kan forårsake en del bråk, og jobber aktivt for å redusere støyen ute på byggeplassene. Det har blant annet medført at vi tenker nøye gjennom valg av metoder før vi setter i gang.Les mer ›

Effektiv ressursbruk

I Hercules forsøker vi å bruke ressurser som diesel, olje, stål, sement og ballast så effektivt som mulig. Det kommer til uttrykk på ulike måter. For oss er det en selvfølge å lære opp førerne våre i økokjøring. Samt å velge miljømerkede produkter og lignende. Men vi gjør også mye annet Les mer ›

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy