Våre hovedprosesser

Hovedprosessene, salg og produksjon, er prosessene som du som kunde kommer i direkte kontakt med.

Salg

I denne delen av prosessen gjennomgår vi kundens krav i detalj. Det opprettes en risiko- og mulighetsanalyse, som i sin tur ligger til grunn for metodevalg og beregninger.
Får vi anledning til å delta i en tidlig fase av prosjektet, vil vi finne frem til det beste alternativet i samarbeid med deg. Med støtte fra våre dyktige geoteknikere i avdelingen for innovasjon og design kan vi ofte utvikle prosjektet og finne enda bedre løsninger for deg som kunde.

Produksjon

Produksjonsfasen innledes med et byggeplanleggingsmøte der vi fordeler ansvaret for de forskjellige operasjonene. Før prosjektstart foretar vi en oppstartskontroll for å planlegge hva som må være på plass, slik at arbeidet kan starte raskt.

Oppstartsmøtet er startsignalet for prosjektet. Her gjennomgår vi forutsetninger, tegninger og lignende sammen med produksjonspersonalet.

Vi tar stort hensyn til miljøet. Vi gjennomfører prosjektspesifikke miljøanalyser for å finne områder som er ekstra følsomme. Viser det seg at miljøpåvirkningen blir for stor, legger vi om aktivitetene. Instruksene gjelder både for våre egne medarbeidere og underentreprenørene.

Kontroller og dokumentasjon

Under produksjonen foretas det kontroller i henhold til et fastsatt oppsett. Produksjonen dokumenteres i en protokoll, som leveres til deg etter fullført arbeid. Fremdriften dokumenteres også i dagbokform og legges frem regelmessig. Eventuelle avvik håndteres via meldinger – også disse legges frem regelmessig.

Oppfølging

Vi lener oss ikke tilbake selv om prosjektet er fullført. Etter avsluttet arbeid arrangerer vi gjerne interne sluttmøter der vi følger opp og samler verdifull erfaring fra prosjektet. Oppfølgingen er en del av vår ambisjon om å bli stadig bedre.

Styrings- og støtteprosesser

Når vi får spørsmål om hensikten med våre styrings- og støtteprosesser, er det ofte ett ord som går igjen: Produktutvikling. Det er nemlig her mye av arbeidet med våre produkter og tjenester skjer. Prosjektstyring og kontinuerlige forbedringer går som en rød tråd gjennom prosessene. Les mer ›

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy