Hercules og NCC har tatt i bruk den første batteridrevne boreriggen i verden

NCC-enheten Hercules Fundamentering har tatt i bruk en elektrisk borerigg på Bybaneprosjektet Mindemyren i Bergen. Dette er verdens første batteridrevne borerigg og et viktig initiativ i NCCs arbeid for en bærekraftig utvikling.

Batteridreven borerigg på Mindemyren.

Boreriggen fra Liebherr er den første i verden av sitt slag. Etter en kort prøveperiode i Tyskland, er den batteridrevne boreriggen nå i gang på NCC-prosjektet Mindemyren for Bybanen utbygging.

– Vi er svært godt fornøyde med at vi er i gang. Vi har etter sommerferien brukt litt tid på å bli kjent med maskinen og gjort justeringer for at den skal bli optimal i forhold til vårt behov. Vi regner derfor med at vi utover høsten vil være i full drift med den nye maskinen, sier prosjektleder Frank Hatletvedt i Hercules Fundamamentering.

Bybanen Utbygging har sammen med NCC og Hercules Fundamentering vært aktive med å elektrifisere maskinparken og boremaskinen er et tiltak initiert tidlig i prosjektet.

– Det har tatt litt tid, men vi er veldig godt fornøyd med å være i gang. Vi har høye ambisjoner når det gjelder å ta i bruk bærekraftige løsninger. Dette er et eksempel på at vi klarer å omsette våre ambisjoner til handling, sier prosjektleder Ståle Liland i NCC.

NCC og Bybanen Utbygging har ambisjoner om å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL-sertifiseringsordningen for anleggsprosjekter og elektrifisering av maskiner og utstyr er derfor et viktig tiltak.

– Vi har et svært godt samarbeid med Bybanen Utbygging og det er ikke tvil om at vi sammen har klart å bidra til gode tiltak som gjør at vi ligger i front inne elektrifisering av anleggsprosjekter, sier han.

I tillegg til den nyankomne elektriske boreriggen har NCC allerede en elektrisk massesorteringsmaskin i drift. I tillegg benytter NCC kun elektriske biler i forbindelse med transport av mannskap mellom brakker og anleggsplass.

– Vi har fått mange erfaringer som vi tar med oss videre. Det er ikke tvil om at vi i prosjekter fremover vil kunne høste svært gode erfaringen fra det vi nå gjør, sier Ståle Liland.

Elektrifiseringen av anleggsmaskinparken er viktig for Bybanen Utbygging, og totalt leverer Bybanens entreprenører nå 96 prosent fossilfri anleggsplass.

– Vi er veldig stolte over det vi får til. Årlig sparer vi allerede utslippene fra 11 000 fossilbiler. At denne maskinen får norgespremiere i Bergen er ingen tilfeldighet. Det er stor konkurranse om å få være med å bygge Bybanen, og vi som byggherre jobber aktivt både i anskaffelsesfasen og i byggeprosessen med å finne entreprenører som strekker seg etter å bli bedre på miljø, sier prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging.

Gå tilbake
Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy