Spunter tilnærmet lydløst med Silent Piler

Hercules bruker metoden Silent Piling ved rehabiliteringen av Storgata i Oslo. En Silent Piler er en stillegående maskin som får spunten ned i bakken samtidig som bymiljøet skjermes for støy og vibrasjoner.

Rehabiliteringen av Storgata i Oslo er et omfattende prosjekt, der NRC er hovedentreprenør. Trikkesporene er midlertidig lagt om, og det skal gjøres arbeider på vann- og avløp i tillegg til fundamentering av gateløpet som er tungt trafikkert av trikk og buss. Byggeplassen er lang og trang, det ferdes mange mennesker her døgnet rundt og det står flere eldre og skrøpelige bygg langs Storgata.

Skjermer bymiljøet

For å minimere risiko for setningsskader på de gamle bygningene, og i tillegg skjerme bymiljøet for støy og vibrasjoner, bruker Hercules en metode som kalles Silent Piling. Silent Piling er spunting med stillegående maskin, uten vibrasjoner eller slag. En Silent Piler bruker hydraulikk for å få spunten ned i bakken.

Før spuntingen starter blir grunnen analysert for å påvise om det finnes infrastruktur eller rester av gammel byggevirksomhet lenger ned i bakken. Silent Piling krever at grunnen for det meste består av sand, grus eller leire for å fungere optimalt. Dette er tilfelle i Storgata, og dermed kan Hercules få spunten ned i bakken samtidig som bymiljøet skjermes for vibrasjoner, rystelser og støy.

Silent Piler Power Pack

Silent Piler drives av en frittstående powerpack. Foto: Andreas Faye-Schjøll

Gå tilbake
Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy