Spunting for dobbeltspor fortsetter

Spunting langs jernbanelinjen

For å ivareta sikkerheten i forbindelse med pågående grunnarbeider tett innpå togsporet, ble det nylig innført stans i all togtrafikk på Gardermobanen.
Forberedende arbeider for bygging av dobbeltspor på Gardermobanen pågår nå 24/7. Deler av anleggsarbeidene utføres så nært innpå togsporet at totalbrudd i togtrafikken er nødvendig i visse hektiske perioder.

For spuntarbeider og rørboring mot togspor samt en del øvrig grunnarbeider blant annet ved Nessa bru og Kvisldalen bru, velger Bane NOR å stanse togtrafikken forbi anleggsområdene mens arbeidene pågår.
Fram til sommeren er fire lignende totalbrudd i togtrafikken omhyggelig planlagt i forbindelse med Hercules og NCCs anleggsarbeider.

Det forrige totalavbruddet var fra 2. mars til 4. mars. Dette gjøres blant annet for å ivareta sikkerheten til å våre yrkesarbeidere.

jobber ved jernbanen

Gå tilbake
Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy