Bli kjent med Hercules-konsernet!

Hercules-konsernet består av fem selskaper som til sammen bidrar med unik kompetanse innen fundamentering og armering i alle typer prosjekter, fra eiendommer og anlegg til infrastrukturprosjekter. Her kan du lese mer om de enkelte selskapene og hvordan de kan hjelpe deg.

Hercules Fundamentering i Norge

Datterselskapet Hercules Fundamentering har eksistert siden 2012 og har hovedkontor i Oslo. Som kunde får du hjelp til det meste innen fundamentering, ettersom selskapet spenner vidt med hensyn til oppdrag. På samme måte som i Sverige består kjernevirksomheten av fundamenteringsmetoder som rammede og borede peler av betong, stål eller tre, samt spunt- og andre støttekonstruksjoner.

Hercules Grundläggning i Sverige

Hercules Grundläggning tilbyr effektiv fundamentering for alle typer prosjekter. Eiendommer, anlegg og infrastruktur. Du finner den svenske entreprenørvirksomheten i regionene Nord, Sør og Stockholm. Regionene tilbyr mange fundamenteringsmetoder, blant annet rammede og borede peler av betong, stål eller tre, samt spunt- og andre støttekonstruksjoner. Hercules Grundläggning tilbyr dessuten unik geoteknisk kompetanse under samme tak via avdelingen Innovasjon og design. Virksomheten er gjennomsyret av verdiene ærlighet, respekt, tillit og skaperevne samt en systematisk sikkerhetstenkning.

Hercules Armering

Bearbeiding av armeringen ved en fabrikk med moderne utstyr er en glimrende måte å øke effektiviteten i et prosjekt på. Hercules Armering supplerer den øvrige virksomheten ved å tilby raske og kostnadseffektive leveranser av ferdig klippet og bøyd armering over hele Sverige. Om ønskelig kan du dessuten få hjelp med montering og ilegging.

Hercules Fundering i Danmark

Danske Hercules Fundering har mer enn 70 års erfaring med fundamentering og benytter de samme metodene som Hercules Grundläggning i Sverige. Kundene finnes både i offentlig og privat sektor. Hercules Fundering vektlegger høy kvalitet, åpenhet og sterke relasjoner til alle som er involvert i prosjektet. Selskapet utfører prosjekter over hele landet og har kontorer i Søborg og Aarhus. Hercules Fundering er den eneste enheten i konsernet som utfører grunnvannssenkning.

Hercules Trevi Foundations – HTF

Urbaniseringen medfører et økt behov for spesialmetoder som muliggjør fundamentering i tettbygde bykjerner. Sammen med Trevi S.p.A. i Italia eier Hercules interesseselskapet Hercules-Trevi Foundations AB, som hovedsakelig påtar seg prosjekter innen spesialområdene jetinjisering, grove borede peler og slissemurer – et marked som har vært i vekst i Skandinavia de senere årene. Fordelen med metodene er at de tåler store belastninger samtidig som de er skånsomme mot omgivelsene.

Hercules Trevi Foundation har også tilgang til verdifull kunnskap og utstyr gjennom det italienske og verdensomspennende selskapet Trevi. Trevi har ikke bare utviklet selve spesialmetodene. De er også en av verdens største produsenter av maskinene som brukes i forbindelse med fundamentering, noe som er en stor fordel for Hercules’ kunder.

Hercules på Facebook

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy