Organisasjon og ledelse

Alt starter med et solid grunnlag. Det gjelder ikke bare for fundamentering, men i høyeste grad også for organisasjoner. Hercules organisasjon er utformet med tanke på at vi skal være til stede der du er. Via distriktene Midt og Syd vil Hercules Fundamentering raskt være på plass over hele Norge. Våre svenske kunder er hjertelig velkomne til å ta kontakt med Hercules Grundläggning. Befinner du deg i Danmark, setter Hercules Fundering sin ære i å hjelpe deg der. Selskapet Hercules Trevi Foundations har kompetanse på spesialområder som jetinjisering og slissemurer. Som kronen på verket leverer Hercules Armering bearbeidede armeringsprodukter direkte til din byggeplass.

Mats Norberg, Verkställande direktör

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 70 535 23 87
E-post: mats.norberg@hercules.se

Mats Olsson, Chef Hercules Norge

Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Tel: +46 70 376 73 76
E-post: mats.olsson@hercules.se

Håkan Hakeröd, Chef Hercules Sverige

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 70 359 94 80
E-post: hakan.hakerod@hercules.se

Johan Eirefors, Chef Region Nord

Lågspänningsgatan 15, 72137 Västerås

Tel: +46 70 512 20 02
E-post: johan.eirefors@hercules.se

Anders Thureson, Chef Region Stockholm

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 70 531 36 77
E-post: anders.thureson@hercules.se

Martin Svensson, Chef Region Syd

Gullbergs Strandgata 2, 405 14 GÖTEBORG

Tel: +46 76 521 68 36
E-post: martin.svensson@hercules.se

Jesper Fonss Bach, Afdelningschef Hercules Danmark

Tobaksvejen 2A, 2860 SØBORG

Tel: +45 86 75 43 22
E-post: jesbac@ncc.dk

George Afram, Chef Hercules Armering

Blixholmsvägen 4, 60238 Norrköping

Tel: 020-503100
E-post: george.afram@hercules.se

Eric Stenholm, Ekonomi

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 79 078 88 45
E-post: eric.stenholm@hercules.se

Pernilla Bävermo, HR

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: +46 79 07 28 048
E-post: pernilla.beavermo@hercules.se

Sara Bjurström, Business Support

Lågspänningsgatan 15, 72137 Västerås

Tel: + 46 70 088 77 31
E-post: sara.bjurstrom@hercules.se

Joakim Gullmark, Inköp

Vallgatan 3, 170 80 Solna

Tel: 08-585 521 28
Mobil: +46 70 550 92 22
E-post: joakim.gullmark@hercules.se

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy