Våre prosjekter

Hercules har gleden av å være grunnlaget for fremtidens samfunn. I praksis betyr dette at vi jobber med et brett spekter av prosjekt innenfor områder som næringsbygg, bolig og infrastruktur. Her kan du lese mer om noen av dem.

Reference image

UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen, Drammen

Beskrivelse jobb: Omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, bl.a. utbygging av en ny jernbanestasjon i Drammen mens stasjonen er åpen for publikum, arbeider på Bybrua, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftings gate, føringsveier, VA, veiomlegginger, mm.

Hercules har alle fundamenteringsarbeider i prosjektet, på og ved stasjonen, sporområdet og bybrua.

Dette er virkelig et referanseprosjekt for både Bane NOR og NCC-Hercules som skal pågå mellom 20...

Les mer om UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen, Drammen ›
Reference image

Jernbaneprosjekt Venjar – Eidsvoll nord, Viken

Beskrivelse jobb:
Fundamenteringsarbeider ifm bygging av 9 km nytt dobbeltspor jernbane parallelt med eksisterende, mellom Venjar og Eidsvoll nord.

Hercules fundamenterte 6 broer og 3 kulverter, 270 KL fundamenter, samt en 400m løsmassetunnel på Eidsvoll parallelt med den eksisterende Wergelandstunnelen. Tidsramme vinteren 2018 – høsten 2022.

Utfordringer:
Boring og spunting tett ved trafikkert togspor (1 tog passerer hvert 7 minutt gjennomsnittlig.)

Krevende logistikk for å transp...

Les mer om Jernbaneprosjekt Venjar – Eidsvoll nord, Viken ›
Reference image

Statoil Schweigaardsgate 16. Trekking av trepeler

Opprinnelig på denne tomten var det et gammelt eksisterende bygg som ble fjernet, det viste seg også at dette bygget var fundamenter på trepeler utført en gang tidlig på 1900 tallet.Siden disse trepelene var i veien for nytt fundamenteringsarbeid ble vi forespurt om å fjerne disse som et tilleggsarbeid. Det viste seg å være ca. 410 stk. trepeler inne på tomten. Trepelene hadde en lengde på ca. 10-12m og en diameter opp mot 300mm.

Sluttkunde
Statoil Fuel & Retail AS

Hovedentreprenør...

Les mer om Statoil Schweigaardsgate 16. Trekking av trepeler ›
Reference image

Herregårdsbekken

Parsellen er hovedsakelig tunnel men med en liten dagsone der jernbanen krysser en gammel bekk kalt Herregårdsbekken.
Bekken er en viktig gytebekk for sjøørret og det ble en viktig sak for Jernbaneverket å opprettholde dette. Det ble derfor prosjektert en bru over denne bekken isteden for at bekken ble lagt i rør som ville ha forstyrret gjennomstrømningen for sjøørreten.

Sluttkunde
Jernbaneverket

Hovedentreprenør
NCC Construction AS

Kontraktsum
2 300 000 NOK

Les mer om Herregårdsbekken ›
Reference image

Bekkestua Senter

Bekkestua Senter/-Syd ligger svært sentralt i Bekkestua sentrum, med blant annet rask adkomst tilkollektivtrafikk. Samlet areal er ca. 33.500 kvm BTA, fordelt på ca10.000 kvm boliger og øvrige 23.500 kvm til næring og parkering.Hercules Fundamentering fikk i denne sammenheng i oppdrag å utføre rørspunt på deler av området rundt bygge grop.

Slutkunde
Profier AS

Hovedentreprenør
NCC Construction AS

Kontraktsum
Ca 2 100 000 NOK

Les mer om Bekkestua Senter ›
Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy