Prosjekt Bekkestua Senter

Bekkestua Senter

I Bærum kommune vest for Oslo byggs Bekkestua Senter og boligprosjektet Bekkestua Syd i Bærum. Bekkestua Senter vil bestå av butikk, parkering og næringslokaler og i Bekkestua Syd skal det bygges 77 leiligheter.

Bekkestua Senter/-Syd ligger svært sentralt i Bekkestua sentrum, med blant annet rask adkomst tilkollektivtrafikk. Samlet areal er ca. 33.500 kvm BTA, fordelt på ca10.000 kvm boliger og øvrige 23.500 kvm til næring og parkering.Hercules Fundamentering fikk i denne sammenheng i oppdrag å utføre rørspunt på deler av området rundt bygge grop.

Slutkunde
Profier AS

Hovedentreprenør
NCC Construction AS

Kontraktsum
Ca 2 100 000 NOK

Metode

På grunnlag av varierende berg, korte lengder til bergsamt blokk og stein ble det valgt å bruke rørspunt istedenfor tradisjonell spunt.
Arbeidet bestod av å etablere 3 stk rørspunt vegger: Vegg A skulle primært sikre eksisterende vei og ble boret ned 0,5m fra eksisterende veiskulder.
Vegg B ble etablert for å sikre mot utrasing mellom to eksisterende bygg. Vegg C ble etablert for å sikre eksisterende vei samt at deler av veggen skal sikre en lasterampe for lossing av betongelementer (ca. 700 vogntog)

Det ble brukt tre forskjellige rørdimensjoner ø193,7, ø219,1 og 273,0 med en samlet lengde på 1347m. Deler av veggene ble avstivet med bak forankret pute ca. 30m samt at rør på begge sider av stag ble fylt med betong.

Prosjekttid

Nov. 2012–Jan. 2013

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy