Prosjekt E18 – Knapstad og Hobøl

E18 – Knapstad og Hobøl

E18 mellom Knapstad og Hobøl, rett utenfor Askim (Norge) skal bygges ut. Strekningen er planlagt å bli ny vei, ca 6,5 km med fem nye broer. For Hercules innebærer det fundamentering av stålrørspeler, spunting samt stålkjerneboring. Sluttkunden er Statens Vegvesen.

Metode

Prosjekt "Håbøl elva bru" skal en 300 meter lang bro for tre kjørefelt over en elv bygges. Broen består av 9 stk brofundament med 10 stk stålpeler for bæring av broen. Utfordringen ligger i grunnen der en god del av massene er av varierende kvikkleire (blåleire). De fleste pelene skal innstalleres med varierende hellning i ulike retninger.

Fakta
9 stk brostøtter, 91 stk Ø711 stålrørspeler
Ca 3200 løpemeter
9–53 m dype stålrørspeler
Ca 1000 m stålkjerneboring
Ca 3100 m² spunting

Prosjekttid

Mai 2014–april 2015

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy