Prosjekt Herregårdsbekken

Herregårdsbekken

Det ble avgjort i 2010 at jernbanestrekningen mellom Porsgrunn og Larvik måtte rustes opp.

Parsellen er hovedsakelig tunnel men med en liten dagsone der jernbanen krysser en gammel bekk kalt Herregårdsbekken.
Bekken er en viktig gytebekk for sjøørret og det ble en viktig sak for Jernbaneverket å opprettholde dette. Det ble derfor prosjektert en bru over denne bekken isteden for at bekken ble lagt i rør som ville ha forstyrret gjennomstrømningen for sjøørreten.

Sluttkunde
Jernbaneverket

Hovedentreprenør
NCC Construction AS

Kontraktsum
2 300 000 NOK

Metode

Bruen har 4 akser. Akse 1 har 8 punkt med stålkjerner, ø120 strekkpeler. Akse 2 og 3 har en kombinasjon av spunt og 21 stk. betongpeler der spunten er en tettespunt som er nødvendig siden bunnen av fundamentet ligger ca. 2 meter under vannstand i bekken.

Akse 4 har 26 stk. betongpeler. Totalt er det ca. 260m stålkjernepeler, ca. 2500m betongpeler og ca. 750m2 spunt. Varierende fjell og harde lag å pele gjennom har vært utfordrende på dette prosjektet.

Stålkjernepelene ble prosjektert med en senter-avstand på 70 cm som førte til at det ble lekkasje mellom borehullene, og i kombinasjon med dårlig fjell krevde dette injisering.
Antatt lengde på betongpeler var mellom 15-30 meter men faktiske lengder er 35-45 meter. Hver betongpel har mellom 3500-5000 slag med fallhøyde 25-40cm før de oppnår kravene konsulenten har
fastsatt.

Prosjekttid

Ca. 2mnd

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy