Prosjekt Jernbaneprosjekt Venjar – Eidsvoll nord, Viken

Jernbaneprosjekt Venjar – Eidsvoll nord, Viken

Beskrivelse jobb:
Fundamenteringsarbeider ifm bygging av 9 km nytt dobbeltspor jernbane parallelt med eksisterende, mellom Venjar og Eidsvoll nord.

Hercules fundamenterte 6 broer og 3 kulverter, 270 KL fundamenter, samt en 400m løsmassetunnel på Eidsvoll parallelt med den eksisterende Wergelandstunnelen. Tidsramme vinteren 2018 – høsten 2022.

Utfordringer:
Boring og spunting tett ved trafikkert togspor (1 tog passerer hvert 7 minutt gjennomsnittlig.)

Krevende logistikk for å transportere, lagre og ramme spuntnåler opp til 30m lenger, samt stor sveisejobb knyttet til strenge graverestriksjoner og krevende sveisekontroll på Wergelandstunnelen.

Løsning:
Meget nøye planlegging i lag med stort fokus på HMS og involvering av alle fag + produksjonsarbeider, daglig oppfølging av produksjonen, optimalisering og endringer av prosjekterte løsninger. Tett samarbeid med HE, sideentreprenører og BH.

Les mer om Gardermobanen Venjar-Eidsvoll, Viken Gardermobanen Venjar-Eidsvoll, Viken | NCC

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy