Prosjekt RV4, Gran–Jaren

RV4, Gran–Jaren

Vegstrekningen RV4 Gran–Jaren er ca 9,1 km og bygges som en fire-felts motorvei. Utbyggingen medfører også at deler av RV4 blir lagt i en 1,7 km lang tunnel under Gran sentrum.

Sluttkunde
Statens Vegvesen

Hovedentreprenør
NCC Construction AS

Kontraktsum
Ca 3 000 000 SEK

Metode

Projektet består før Hercules del av borrning av stålrørspålar och stålkærnepålar før fundament till tre broar samt eventuellt en rørspont till norra tunnelmynningen.
Projektet inleddes med borrning av 711-pålar till ett brofundament på östra sidan av älven Vigga. Sedan vidtog flytt till andra sidan älven. Fågelvägen är det ca 30m men rigg och grævmaskin fick transporteras några km med maskintrailer och därefter köras för egen maskin ca 1 km till det västra brofundamentet där ytterligare 711-pålar borrades.
Vidare till nästa bro fick maskinerna åter köra för egen maskin, denna gång ca 2 km. Även här borrades 711-pålar. Efter borrningen av 711-pålar avslutades arbetet på denna bro med borrning av stålkärnepålar.

Totalt består projektet av: Kontraktsarbeten: 10 stycken borrade stålrörspålar, diameter 711x10, ca 100 m. 18 stycken stålkärnepålar, diameter 150, ca 200 m. Planerade tilläggsarbeten:
4 stycken RD400x10 stålrörspålar för en mindre bro över älven Vigga. Rörspont i anslutning till norra tunnelmynningen.

Prosjekttid

Februar–Oktober 2014

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy