Prosjekt Statoil Schweigaardsgate 16. Trekking av trepeler

Statoil Schweigaardsgate 16. Trekking av trepeler

I april 2013 inngikk Hercules Fundamentering AS avtale med
NCC om utførelse av fundamenteringsarbeid på prosjekt med et
nytt kontorbygg for Statoil.

Opprinnelig på denne tomten var det et gammelt eksisterende bygg som ble fjernet, det viste seg også at dette bygget var fundamenter på trepeler utført en gang tidlig på 1900 tallet.Siden disse trepelene var i veien for nytt fundamenteringsarbeid ble vi forespurt om å fjerne disse som et tilleggsarbeid. Det viste seg å være ca. 410 stk. trepeler inne på tomten. Trepelene hadde en lengde på ca. 10-12m og en diameter opp mot 300mm.

Sluttkunde
Statoil Fuel & Retail AS

Hovedentreprenør
NCC Construction AS

Kontraktsum
Utført som tilleggsarbeider ca. 680 000,- NOK

Metode

Vi planla å bruke en spuntmaskin med vibroagregat for å trekke pelene, men selve metoden for å gripe tak i pelen viste seg å bli en utfordring.
Trepelene stod i tett homogen leire og siden de var nærmere 100 år gamle hadde de grodd godt fast. Vi prøvde ut forskjellige løsninger uten å lykkes med resultatet, så til slutt endte vi opp med et forslag basert på samme metoden som å dra leirpropp. Vi brukte et rør (ø323mm x 12m) der vi sveiste på en tett plate i toppen samt en HEB profil for å gripe tak i med spuntmaskinen. I toppen av røret lagde vi en kopling med en PE slange som var like lang som røret og med en kuleventil i enden. Når vi presset røret ned over trepelen hadde vi ventilen åpen for å slippe luften ut, når røret var helt nede stengte vi ventilen for å skape et vakuum for så å dra røret opp igjen. Tanken med dette var at vakuumet skulle holde på trepelen på vei opp igjen og dette viste seg å fungere utmerket.

Prosjekttid

Ca. 4 uker

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy