Prosjekt UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen, Drammen

UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen, Drammen

Beskrivelse jobb: Omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, bl.a. utbygging av en ny jernbanestasjon i Drammen mens stasjonen er åpen for publikum, arbeider på Bybrua, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftings gate, føringsveier, VA, veiomlegginger, mm.

Hercules har alle fundamenteringsarbeider i prosjektet, på og ved stasjonen, sporområdet og bybrua.

Dette er virkelig et referanseprosjekt for både Bane NOR og NCC-Hercules som skal pågå mellom 2021 og 2025.

 

Utfordringer: Dette er et meget komplekse infrastrukturprosjekt med flere utfordrende oppgaver som er en sentral del av Inter City-utbyggingen av Vestfoldbanen.

Arbeidene er planlagt gjennomført gjennom seks hovedfaser, inkl. et totaltbrudd mellom hver fase det er togfritt og månedlige mindre brudd. Dette pga. at arbeider foregår tett på eksisterende infrastruktur og byområder.

Koordinering med sideentrepriser.

Prosjektet er BIM-modeller basert, dvs. at det bygges uten tegninger.

 

Løsning: God samhandling, nitid og svært tidlig planlegging til detaljnivå.

Tidlig involvering av alle relevante aktører. Tett samarbeid med sideentrepriser.

Tett oppfølging av produksjon.

Optimalisering og endring av prosjekterte løsninger som kan spare tid og ressurser.

Spesialisert prosjektledelse.

 

Les mer om UDK03 Drammen st –  Sundhaugen UDK03 Drammen stasjon – Sundhaugen. | NCC

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy