Endringer i Hercules

Det tas nå ytterligere grep for å styrke Hercules’ virksomhet og interaksjon med entreprenørvirksomhetene i bygg og anlegg.

Hercules har vært en del av forretningsområdet NCC Infrastructure siden november 2020, og hele virksomheten har siden i fjor sommer gjennomgått en evaluering.

Konklusjonen er at det er få fordeler ved at Hercules er en egen divisjon. Blant annet viser evalueringen at Hercules har større muligheter til å utvikle seg innenfor NCC Infrastructures geografiske divisjoner enn som en egen enhet. Av den grunn vil Hercules ikke lenger være en egen divisjon og avdelingene flyttes organisatorisk til forretningsområdet NCC Infrastructures respektive geografiske divisjoner og avdelinger.

− Målet er at Hercules skal styrke eget HMS-arbeid og sikkerhet og oppnå økt og langsiktig lønnsomhet. Gjennom den nye organisasjonstilknytningen vil Hercules enklere kunne integreres i våre arbeidsmetoder og få en raskere og bedre utvikling, sier Kenneth Nilsson, leder for forretningsområdet NCC Infrastructure.

Et annet mål med den nye organiseringen er å øke samarbeidet mellom Hercules og vår entreprenørvirksomhet i NCC Infrastructure og NCC Building, i de geografiene hvor Hercules er til stede, og dermed øke NCCs samlede konkurranseevnen.

− Det er en fordel at Hercules kommer nærmere vår entreprenørvirksomhet. Vårt bidrag blir å styre og styrke Hercules’ organisasjon, til en god integrasjonsprosess og en solid bidragsyter i NCCs bygg- og anleggsprosjekter, sier leder for Infrastructure Norge, Per Jonsson.

Gå tilbake
Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy