Nordens største maskinpark?

Det å ha riktig maskinvareutstyr er et viktig puslespill for å få deg til å føle deg trygg på at prosjektet ditt vil bli fullført i tide. Hercules har et omfattende maskineri og en maskinavdeling som gir service til maskiner ute på prosjektet slik at produksjonen skal være så effektiv som mulig.

Har du behov for å få utført peling, støttekonstruksjoner eller jordforsterkning i ditt prosjekt? Da har vi maskinene. Vår maskinpark, som er sannsynligvis den mest omfattende i Norden, inneholder alt av utstyr som kan være nødvendig og litt til. I maskinparken finner du blant annet kraner, stålpelemaskiner, spuntmaskiner og bormaskiner for ulike formål. Når vi skal utføre spesialmetoder som for eksempel jetpeler, CFA peler og slissevegger har vi tilgang til maskiner og kunnskap gjennom gode samarbeidspartnere.

Vår maskinavdeling

Like viktig som selve maskinene er det selvsagt også at alt fungerer på prosjektet. Dette følges godt opp av engasjerte ansatte i vår Maskinavdeling. Maskinavdelningen har et godt arbeidsmiljø med god kontakt med prosjektene da de utfører service på plass.

Spesialutstyr fra gode samarbeidspartnere

Når det gjelder slissevegger, sekantpeler og jetpeler, bidrar våre gode samarbeidspartnere ikke bare med sin unike spisskompetanse. De har også tilgang til avanserte maskiner og utstyr.

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy