Ved dype sjakter i følsomme miljøer

Den stadig økende urbaniseringen gjør at grunnarbeider ofte finner sted i tettbebygde strøk som er ekstra følsomme for bevegelser og vibrasjoner. For å kunne grave dypt uten å risikere at byggverkene rundt blir skadet eller raser ned i sjakten er det vanlig å bruke støttekonstruksjoner.

Vi tilbyr både midlertidige og permanente støttekonstruksjoner samt spuntkaier, som blant annet muliggjør utgraving med minimale bevegelser i grunnen innenfor et avgrenset område. Kjernemetodene er spuntprofil og boret rørspunt. Sjaktene lages som regel i forbindelse med bygging under bakken, for eksempel kjellere, pumpestasjoner og tunneler.

Stilles det særlig strenge krav til påvirkning av omgivelsene, vanntetthet eller hvis sjakten er veldig dyp, samarbeider vi med spesialistene i det Italienske selskapet Trevi og får tilgang til deres avanserte metoder.

Vi utfører også permanente spunter. Hvis spunten skal brukes permanent, er det viktig å tenke på at jordbelastningen varer over lang tid samt å forebygge rustproblematikk.

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy