Christian Jöhncke er ansatt som ny daglig leder i Hercules Trevi Foundations AB (HTF).

Christian Jöhncke er ansatt som ny daglig leder i Hercules Trevi Foundations AB (HTF). – Jeg ønsker Christian Jöncke velkommen til Hercules. Christian skal fokusere på å videreutvikle HTF og få frem potensialet vi ser i det nordiske markedet, med spesielt fokus på Sverige og Norge på grunn av de store infrastrukturinvesteringene som skjer der, sier Mats Norberg, divisjonssjef Hercules.

Christian kommer fra stilingen som avdelingssjef i Vatten- & miljöteknik, NCC Infrastructure, der hovedarbeidet har vært å bygge opp virksomheten innen prioriterte tilvekstområder.

– Christian har verdifull erfaring fra ulike arbeidsoppgaver og stillinger innen NCC som jeg er sikker på HTF vil få stort utbytte av. Han har blant annet erfaring med å bygge virksomhet basert på internt samarbeid, som er en viktig del av HTFs virksomhet.

HTF er et konsortium mellom Hercules og italiensk Trevi, hvor selskapene eier halvparten hver. HTFs marked er de nordiske landene. De store investeringene i infrastruktur gir et godt potensielt marked for de spesielle ferdighetene og tjenestene som tilbys av Hercules Trevi innen jet peler, CFA-peler, sekantpeler og slissevegger.

Vi håper HTFs kompetanse hovedsakelig vil bidra til kostnadseffektive løsninger for NCC i pågående prosjekter og øke vår konkurranseevnen til fremtidige anbud, i tillegg har HTF også ambisjoner om å ha eksterne kunder.

Gå tilbake
Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy