Hercules spunter for løsmassetunnel

Wergelandstunnelen er en nesten 400 meter lang tunnel for tog, som skal bygges i løse masser. Tunnelen regnes som den mest krevende etappen for Hercules i det store prosjektet Venjar – Eidsvoll for Bane NOR og NCC.

Parallelt med eksisterende tunnelløp og jernbane i drift, skal Hercules spunte for det nye tunnelløpet som blir liggende mellom eksisterende tunnelløp og den historiske prestegården på Eidsvoll.

Hercules’ prosjektteam har planlagt jobben ned til minste detalj. I tillegg til selve utførelsen, er det gjort en grundig planlegging for logistikk og helse, miljø og sikkerhet.

– De lengste spuntnålene vi skal ha ned i bakken er 29 meter lange og veier nærmere 10 tonn, forteller prosjektleder Jose Ayala. Det er opprettet en sikkerhetssone rundt anleggsområdet med tanke på nabokonstruksjoner, anleggstrafikk og trafikanter. Vind ved heising av spuntnåler er også en utfordring Hercules tar høyde for. Risikovurdering er utført og gjennomgått med hovedentreprenør NCC og byggherre Bane NOR, og internt i Hercules. I tillegg utføres en sikker jobb analyse med alle aktører i området før oppstart.

Spuntnålene er losset i system. Foto: Andreas Faye-Schjøll

 

Spuntingen utføres med stor presisjon. Det er avgjørende at spuntnålene blir satt riktig i forhold til prosjekterte lengder og plassering. Med spuntnåler så lange som 29 meter er det viktig å kontrollere lodd- og horisontalt avvik jevnlig, for å sikre at det blir en 100 prosent vertikal tunnel når entreprenør graver seg rundt 20 meter ned til traubunnen. Underveis koordinerer Hercules spuntingen med annen aktivitet på området som foregår parallelt; utgraving, omlegging av veier og montering av bruer.

– Dette er et komplisert oppdrag, som har gått på skinner hittil, forteller prosjektleder Jose Ayala i juli 2019. Hercules har brukt mye tid og ressurser på planlegging av prosjektet Venjar – Eidsvoll, ikke minst på innkjøring av spunt og logistikk på anleggsområdet. Prosjektet utføres med full sporbarhet slik at batchnummer skrives på hver enkelt spuntnål ved mottakelse og igjen ved spunting. Det er satt inn ekstra ressurser for å sikre en god utførelse, og Hercules er nå i ferd med å lykkes med et stort og krevende fundamenteringsprosjekt.

 

De lengste spuntnålene er 29 meter lange. Foto: Andreas Faye-Schjøll.

Gå tilbake
Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy