Sikkerhet på arbeidsplassen – vår hjertesak

De store og tunge maskinene som ofte brukes i virksomheten, utgjør en sikkerhetsrisiko for alle som befinner seg på byggeplassen. Vi ser alvorlig på sikkerhetsrisikoer og har lenge gjort en systematisk arbeidsmiljøinnsats i samarbeid med NCC.

I praksis innebærer dette først og fremst at HMS er en del av vårt virksomhetssystem. For oss er det en selvfølge å jobbe i henhold til OHSAS 18001. Når det gjelder pelekraner og andre maskiner, er vi nøye med å følge sikkerhetsforskriftene. For eksempel er det viktig for sikkerheten på arbeidsplassen å respektere at hver maskin har et risikoområde på 25 meter. En pelekran veier mellom 55 og 80 tonn. Underlaget som kranen står på, må alltid ha tilstrekkelig bæreevne og stabilitet. Et godt forberedt arbeidsområde øker effektiviteten på byggeplassen, slik at det går raskere å slå ned pelene. I tillegg reduserer det forekomsten av skliulykker.

Tunge løft er en stadig tilbakevendende arbeidsoperasjon som alltid må utføres på en forsvarlig måte. Ytterligere en sikkerhetsrisiko som våre medarbeidere kan bli stilt overfor, er arbeid ved vann. Her kommer en rekke miljøkrav i tillegg. Det samme gjelder når vi utfører arbeid i nærheten av tredjepart, noe som ofte krever spesielle sikkerhetstiltak.

Vår arbeidsmiljøpolicy

Hercules’ arbeidsmiljøpolicy danner grunnlaget for innsatsen på arbeidsmiljøområdet. Tanken er at policyen skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø med attraktive arbeidsplasser ut fra hver enkelt medarbeiders behov og forutsetninger.

Målet med arbeidsmiljøarbeidet er sikre arbeidsplasser der vi hele tiden jobber med å redusere skadefrekvensen og forebygge jobbrelaterte helseproblemer, så vel fysiske som psykiske og sosiale. Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er at samtlige medarbeidere bidrar til et sikkert arbeidsmiljø og umiddelbart rapporterer eventuelle avvik. Et godt arbeidsmiljø er alles ansvar.

Verneutstyr
Bruk av hjelm med hakestropp, vernebriller, vernesko og varselklær er obligatorisk på alle NCCs arbeidsplasser. Skal du besøke en av våre arbeidsplasser? Da er det viktig at du snakker med anleggslederen, slik at du får utdelt riktig utstyr. Også besøkende må bruke hjelm med hakestropp og vernebriller.

Våre hjelmfarger:
Hvit – anleggsledere/arbeidsledere
Oransje – fagarbeidere
Grønn – verneombud
Rød med hvit stripe – praktikanter
Blå – besøkende

 

Redusert spredning av miljøfarlige stoffer

En sentral del i Hercules’ bærekraftarbeid består i å redusere spredningen av miljøfarlige stoffer. For eksempel jobber vi kontinuerlig med å redusere vårt kulldioksidavtrykk, noe som skjer på ulike måter. For å hjelpe deg med å gjøre et godt miljøvalg har vi utarbeidet en byggevaredeklarasjon med livssyklusanalyse for betongpeler og øvrige metoder. Les mer ›

 

Styrings- og støtteprosesser

Når vi får spørsmål om hensikten med våre styrings- og støtteprosesser, er det ofte ett ord som går igjen: Produktutvikling. Det er nemlig her mye av arbeidet med våre produkter og tjenester skjer. Prosjektstyring og kontinuerlige forbedringer går som en rød tråd gjennom prosessene. Les mer ›

Kontakt oss for tilbud på grunnlag
  • kontakt oss for et tilbud på fundamentering

    Hjelp til fundamentering for firma og entreprenører. Les mere om vår tidligere prosjekt her ›

    • Les mer om vår integritetspolicy